Resaka finoana…

août 11, 2008

madio sa maloto…?

Filed under: fiainana — finoanaranoray @ 11:41
Tags: , , , ,
  1. Madio ve ny olona efa nanao firaisana ara-nofo alohan’ny fanambadiana?

« Tandrovy ny fahadiovanao ry tanora… »…efa renao ve izany filamatra izany azonao an-tsaina ve ny dikany?…

« Aoka tsy hisy olona hanao tsinitsinona anao noho ny hatanorano, fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao, …amin’ny fitondran-tena, amin’ny fitiavana, amin’ny fahadiovana… »Timoty I 4.12

nianga tamin’io teny io ny ady hevitra eny an-dalana mody, rehefa avy nanatrika fampianarana mikasika ny tanora sy ny fitiavana ary ny sexualité tamin’ny antokom-pinoana iray…ny vehivavy mbola tsy manambady nefa efa tsy virijiny itsony moa dia lasalasa saina ihany hoe « tsy madio itsony aho izany?« …dia hoy ny hafa nikivalavala hoe « angaha ianao tsy nisasa mihitsy no tsy madio?« … »k’efa hoe tsy nahatandro ny fahadiovako aho, tsy misy resaka fisasana amin’izany… »

Fa ny tena loza dia ity, rehefa niresadresaka ny tovolahy dia toa nirona amin’ny fitadiavana fofom-bady « madio« … »zaho kosa, rangahy tsy hanambady vehivavy efa tsy virijiny itsony a,hoy ry zalahy, filamatro josefa… »… »ialahy angaha mbola tsy tany tamin’ialahy mbola tsy mpino?, hoy ny fanadrohadroana, raha efa tany ialahy dia ialahy koa izany efa tsy madio… 🙂 …tsy tokony maka vady madio »…kapai-ts’hita fery

Maninona ary no dia atao an’izany?…Mahita tsirony anie ny olona miroboka amin’io e…mandaing’eo izay milaza ny mifanohitra @ izany…ary raha miaro tena sy mikojakoja vatana izy, tsy ho tratran’ny aretina, ka MALOTO amin’ny ahoana ary?…

Dia iza itsony no hanambady ireny vehivavy hita fery ireny?, eo @ sehatry ny mpino no resahako eto – raha tsy azonao tsy maninona, manaiky aho fa be dia be ny lafiratsin‘ny firaisana alohan’ny fanambadiana ka mahatonga ny mpino hiteny hoe « fahotana » ny firaisana alohan’ny fanambadiana…fa na dia izany aza, mba aza hosoram-potaka hoe « tsy madio » ireo sendra solafaka…

« efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo sy tamin’ny Fanahin’Andriamanitsika »I Kor 6.11

…Efa nodiovina avokoa ny olona izay mandray an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy azy…Efa voasasa… (more…)

vavaka mitory teny…

Filed under: vavaka — finoanaranoray @ 11:07
Tags: , , ,

rehefa tafaraka miangona, dia matetika misy solon-tena 1 mivavaka, na koa mifandimby mivavaka…mangina daholo ny hafa fa ilay 1 ihany no manao ranom-bavaka …dia samy mikipy daholo, ary tsindraindray miondrika… (more…)

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.